Krajina v době klimatických změn

Česká společnost pro krajinnou ekologii (IALE-CZ)

pořádá výroční konferenci spojenou s výročním plenárním shromážděním

Krajina v době klimatických změn

Místo konání: Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Albertov 6, Praha 2

Termín: 31.1.2019 od 10:00

Důležité termíny:

Přihlášku odešlete do 10.1.2018 na adresu santruckova[at]vukoz.cz

Účastníky s příspěvkem (přednáška nebo poster) prosíme současně o zaslání abstraktu v rozsahu 1 str. na adresu dr. Tomáše Chumana (chumant[at]natur.cuni.cz)

Přihláška:

(odeslat na adresu: Dr. Markéta Šantrůčková, santruckova[at]vukoz.cz)

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………

Adresa: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………

Název příspěvku ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………