Konference a členská schůze iale-cz odložena, volby probíhají korespondenčně

Vážení členové České společnosti pro krajinnou ekologii, 

s ohledem na dynamický vývoj současné zdravotní a epidemiologické situace a opatření přijatá na univerzitní i celostátní úrovni vás musím informovat o aktuálních změnách v naší činnosti v nejbližších týdnech. 

1. Volby Hlavního výboru společnosti byly vyhlášeny, v současné době jsou na vaše adresy distribuovány volební hlasovací lístky. Termíny uvedené ve vyhlášení voleb a na volebním lístku zůstávají v platnosti. Vzhledem k odložení konání výroční členské schůze (viz bod 2.) je však možná jedině korespondenční forma tajného hlasování. Odpadá možnost vhodit volební lístek do urny ještě na místě konání výroční členské schůze. Věnujte proto pozornost korespondenční volbě, aby ji využilo co nejvíce oprávněných voličů a výsledky tak byly reprezentativní. 

2. Výroční členská schůze spojená s konferencí na téma Krajina severních Čech na FŽP UJEP v Ústí nad Labem se po dohodě s děkanem FŽP odkládá. Jsou navržené dva možné náhradní termíny – buď 25.-26.6.2020 nebo v září 2020. O termínu konání rozhodne Hlavní výbor. Na mou adresu (lipsky@natur.cuni.cz) nebo na adresu tajemnice Markéty Šantrůčkové (santruckova@vukoz.cz) můžete napsat svou preferenci, který termín považujete za vhodnější. 

Děkuji za pochopení a přeji všem hlavně pevné zdraví. 

Zdeněk Lipský předseda Hlavního výboru 

V Praze, 12.3.2020