Byl zvolen hlavní výbor IALE-CZ

V pátek 29. 5. 2020 se v Brně sešel nově zvolený hlavní výbor IALE-CZ vzešlý z jarních voleb ve složení Miloslav Lapka, Ivo Machar, Petr Maděra, Dušan Romportl, Alena Salašová, Markéta Šantrůčková, Zbyněk Ulčák. Hlavní výbor se oproti minulému funkčnímu období (2016–2020), kdy pracoval ve složení Zdeněk Lipský (předseda), Alena Salašová (místopředseda), Petr Maděra (hospodář), Markéta Šantrůčková (tajemník), Tomáš Chuman, Bořivoj Šarapatka a Jiří Guth, částečně obměnil.

Po osmi letech činnosti v hlavním výboru a zároveň působení ve funkci předsedy IALE-CZ již do hlavního výboru nemohl kandidovat doc. Zdeněk Lipský, kterému patří velký dík za jeho dosavadní práci pro IALE-CZ. Nemenší poděkování ovšem patří i dalším členům minulého hlavního výboru za jejich obětavou a čestnou práci pro IALE-CZ.

Prvním bodem schůze byla volba předsedy, místopředsedy, pokladníka a tajemníka. Hlavní výbor bude v následujícím čtyřletém období (2020–2024) pracovat v tomto složení:

Markéta Šantrůčková (VÚKOZ Průhonice) – předseda,

Ivo Machar (PřF UP Olomouc) – místopředseda,

Petr Maděra (LDF MENDELU, Brno) – hospodář,

Zbyněk Ulčák (FSS MU Brno) – tajemník,

Miloslav Lapka (EF JČU České Budějovice) – člen,

Dušan Romportl (PřF UK Praha a VÚKOZ Průhonice) – člen,

Alena Salašová (ZF MENDELU, Lednice) – člen.

Dalším bodem jednání, který byl nutný pro zabezpečení hladkého chodu IALE-CZ, byla volba revizní komise. Ta bude následující čtyři roky pracovat ve složení:

Michal Friedl (LDF MENDELU, Brno),

Jiří Guth (MŽP ČR Praha),

Tomáš Chuman (PřF UK Praha a ČGS Praha).