Výroční konference a krajinářská dílna mají nové termíny

Kvůli opatřením spjatým s koronavirem bylo nutné posunout některé tradiční akce. Ty se však při příznivé situaci zrealizují na podzim!

V termínu 17. – 18. 9. proběhne výroční konference CZ-IALE v Ústí nad Labem s podtitulem
„Krajina severních Čech: přítomnost a budoucnost“.

Krajinářská dílna proběhne 9. – 11. 10. v Balinách na Vysočině. Krajina se bude ochutnávat, proto podtitule zní „jedlá krajina“.

Více informací o akcích najdete v kalendáři.