IALE-CZ se jménem předsedkyně připojila k nesouhlasnému prohlášení vědců k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe

Jménem Markéty Šantrůčkové, předsedkyně České společnosti pro krajinnou ekologii, se připojujeme k nesouhlasnému prohlášení vědců k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe.