Přednášky „V KRAJINĚ“ ve Skautském institutu

Podařilo se domluvit spolupráci naší společnosti se Skautským institutem. V jejím rámci na Staromáku v průběhu roku vystoupí v tematickém pořadu „V KRAJINĚ“ s přednáškami Markéta Šantrůčková, Tomáš Janík a Dušan Romportl:

Genius loci V KRAJINĚ (Markéta Šantrůčková, již proběhlo)

V KRAJINĚ (zámeckých) parků (Markéta Šantrůčková, 21. 11.)

Zbývá ještě V KRAJINĚ co chránit? (Tomáš Janík, 19. 12.)

Soláry nebo rezervace V KRAJINĚ? (Tomáš Janík, 16. 1.)

Kolik vlků V KRAJINĚ zvládneme? (Dušan Romportl, 19. 3.)

V KRAJINĚ, kde 100x nic umořilo tetřívka (Dušan Romportl, 16. 4.)

V případě změn o nich budeme informovat.