Volby pokračují – kandidáti do hlavního výboru

Volební komise eviduje následující kandidáty do hlavního výboru Společnosti:

Ondřej Cudlín

Jakub Houška

Michal Friedl

Tomáš Chuman

Tomáš Janík

Miloslav Lapka

Juraj Lieskovský

Eva Pauditšová

Dušan Romportl

Hana Skokanová

Tomáš Slach

Tomáš Václavík

Připomínáme i další postup voleb:

 • Volební komise uvede kandidáty jmenovitě podle abecedy na hlasovací
  lístek. Orazítkované hlasovací lístky budou rozeslány poštou všem členům IALE-CZ na adresu,
  kterou uvedli v přihlášce do Společnosti.
  Případné změny v adrese hlaste co nejdříve
  tajemníkovi IALE-CZ (ulcak@fss.muni.cz).
 • Volba členů Hlavního výboru proběhne fyzicky v rámci výroční konference nebo
  korespondenčně (poštou nebo e-mailem). Volí se 7 členný Hlavní výbor. Za platný hlasovací
  lístek je považován takový, na němž je ze seznamu kandidátů vyškrtnuto alespoň tolik, aby
  zůstalo maximálně 7 neškrtnutých. Takto upravené hlasovací mohou členové zaslat:
  a) poštou na adresu předsedy volební komise: Zbyněk Ulčák, Katedra environmentálních
  studií FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno, tak, aby byly doručeny nejpozději den před
  konáním výroční členské schůze (tedy do 20.3.2024).
  b) mohou poslat scan upraveného volebního lístku e-mailem na adresu předsedy volební
  komise: Zbyněk Ulčák (ulcak@fss.muni.cz), a to do 20.3.2024 do 12:00 hodin.
  c) v den konání výroční členské schůze 21.3.2024 vhodit lístek do hlasovací urny
  nejpozději do 12:00 hodin.
 • Volební výsledky budou vyhlášeny na výroční členské schůzi dne 21.3.2024 v odpoledních
  hodinách.
 • Nově zvolený Hlavní výbor potom na uzavřeném jednání ze svých řad zvolí nového
  předsedu IALE-CZ a rozhodne o obsazení dalších funkcí.