IALE-CZ

O společnosti

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s. IALE-CZ je spolkem ve smyslu § 214 zákona č.89/2012 Sb. a je členem Rady vědeckých společností AV ČR.

IALE-CZ sdružuje vědecké, odborné a pedagogické pracovníky, studenty i amatérské zájemce, kteří se zabývají krajinnou ekologií. Posláním IALE-CZ je především přispět k rozvoji oboru ekologie krajiny v České republice a zprostředkování komunikace mezi zainteresovanými odborníky, vědci, pedagogy, manažery, územními a krajinnými plánovači z decisní sféry, a dalšími profesionály i amatérskými zájemci nejen na národní úrovni. Současně se společnost podílí na výchovně-vzdělávacích a výzkumných aktivitách, programech, projektech a organizaci různých odborných setkání. Společnost spolupracuje s vládními institucemi, vysokými školami a Akademií ved ČR, s profesními společnostmi i dobrovolnými sdruženími. Je oprávněna se vyjadřovat ke koncepčním a speciálním materiálům v krajinné ekologii i ediční politice v oboru.

IALE-CZ je regionální organizací Mezinárodní asociace pro krajinnou ekologii (IALE International Association for Landscape Ecology), jejímž posláním je podpora vývoje krajinné ekologie jako vědecké báze pro výzkum, analýzy, plánování a management krajin ve světě společně s propagací mezinárodní spolupráce a mezioborového synergismu prostřednictvím vědeckých, odborných, vzdělávacích a komunikačních aktivit.

IALE-CZ každoročně organizuje pravidelné konference, terénní praktika či semináře na aktuální témata (viz Kalendář akcí) a vydává sborníky příspěvků z těchto akcí. Společnost dále vydává 2-4 čísla informačního zpravodaje pro členy – Bulletin IALE-CZ, který přináší zprávy o tuzemských i mezinárodních aktivitách a recenze či anotace nových publikací.

Od roku 2007 pak IALE-CZ vydává plně recenzovaný vědecký časopis Journal of Landscape Ecology s mezinárodní redakční radou, zaměřený na aktuální problémy ekologie krajiny především středoevropského prostoru.

Platné stanovy

V roce 2019 měla společnost 92 členů, z toho čtyři čestné (profesorka Milena Rychnovská, profesor Jan Jeník, profesor Josef Fanta a docent Jan Votýpka).

Hlavní výbor

Předseda doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. lipsky[at]natur.cuni.cz
Místopředseda doc. Dr. Ing. Alena Salašová salasova[at]zf.mendelu.cz
Hospodář prof. Dr. Ing. Petr Maděra petrmad[at]mendelu.cz
Tajemník RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. santruckova[at]vukoz.cz             
Členové výboru  RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. chumant[at]natur.cuni.cz
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. 
borivovoj.sarapatka[at]upol.cz
RNDr. Jiří Guth  

Historie

IALE-CZ byla založena na svém ustavujícím zasedání dne 4. února 1999, zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky 15. března 1999. Společnost je regionální odnož IALE (International Association for Landscape Ecology).

Prvním předsedou CZ-IALE byl prof. Pavel Kovář (2000−2004), následoval doc. Antonín Buček (2004−2008), doc. Petr Maděra (2008−2012) a nyní doc. Zdeněk Lipský.