Výroční konference

Výroční konference, obvykle spojené s členskou schůzí České společnosti pro krajinnou ekologii, se konají na půdě různých hostitelských organizací. Odborně se zaměřují na aktuální témata, např. Integrující perspektivy (2009), Vzdělávání v ochraně přírody (2011), Management chráněných území (2012), Současné změny ve struktuře a využívání krajiny (2014), Krajina v době klimatických změn (2019).

Výroční konference 2019 – Krajina v době klimatických změn

Konference proběhla 31. ledna 2019 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Sborník abstraktů

Bohumír Janský – Vodní stres ve světě a v Česku: jaké jsou možnosti řešení?

Václav Treml – Změny polohy horní hranice lesa v Krkonoších a Jeseníkách – vliv klimatu a land-use

Jan Divíšek – Co víme o distribuci diverzity v České republice?

Vilém Pechanec et al. – Klimatická změna – jedna z příčin ohrožení biodiverzity

Tomáš Janík – Recentní změny krajinného pokryvu po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava

Martin Musil – Fytogeografická regionalizace ČR

Martin Večeřa – Mapování alfa diverzity cévnatých rostlin v evropských lesích

Pavel Kovář – Teplomilná rostlina rukevník východní (Bunias orientalis L.) jako příklad invazního pronikání z termofytika do mesofytika v ČR (70. léta 20. stol. – současnost)

Eva Chumanová et al. – Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a předpokládaný dopad v krajině

Tamara Fáberová – Územní studie krajiny. Návrhy opatření pro posílení biodiverzity – ukázky z vybraných studií

Jakub Houška – Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu

Marek Havlíček et al. – Vodohospodářské objekty a jejich význam při formování krajiny

Výroční konference 2018 – Kulturní krajina – most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami

Konference proběhla 9. února na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Program a prezentace příspěvků jsou dostupné zde.

Výroční konference 2017 – Vývoj a dynamika krajinných struktur

Konference proběhla 9. února 2017 na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v

Lednici.
Výroční konference 2016 – Krajina a těžba (nejen) Střední Moravy
Konference proběhla 11. února 2016 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Výroční konference 2015 – Ekologie krajiny v České republice – vývoj, výsledky a  perspektivy

Konference proběhla 6. února 2015 na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v

Brně.

Výroční konference GEOBIO 2014  – Změny v současné struktuře a využívání krajiny

Konference proběhla 30. ledna 2014 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Výroční konference GEOBIO 2012 – Management chráněných území

Konference proběhla 19. a 20. ledna 2012 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.