Výroční konference

Výroční konference, příležitostně spojené s členskou schůzí České společnosti pro krajinnou ekologii, se konají na půdě různých hostitelských organizací. Odborně se zaměřují na aktuální témata, např. Integrující perspektivy (2009), Vzdělávání v ochraně přírody (2011), Management chráněných území (2012), Současné změny ve struktuře a využívání krajiny (2014).

Výroční konference 2017 –

Konference proběhla 9. února 2017 na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v

Lednici.

Výroční konference 2015 – Ekologie krajiny v České republice – vývoj, výsledky a  perspektivy

Konference proběhla 6. února 2015 na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v

Brně.

Výroční konference GEOBIO 2014  – Změny v současné struktuře a využívání krajiny

Konference proběhla 30. ledna 2014 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Výroční konference GEOBIO 2012 – Management chráněných území

Konference proběhla 19. a 20. ledna 2012 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.