Journal of Landscape Ecology

Anglická verze informací o časopisu: http://www.iale.cz/about/.

Journal of Landscape Ecology je plně recenzovaný odborný časopis vydávaný Českou národní pobočkou Asociace pro krajinnou ekologii (IALE-CZ). Naše mezinárodní redakční rada má ambice zaplnit mezeru na poli krajinné ekologie (v rozsahu působnosti evropských vědeckých časopisů a hlavně mezi těmi, které jsou vytvářeny v České republice). Témata článků nejsou omezena teritoriálně, nicméně přednost je dávána ekologii středoevropské krajiny. Časopis není zaměřen teoreticky nebo aplikačně, ale chce být spojnicí mezi oběma úrovněmi znalostí. Současně je vyvíjena snaha postupně zvyšovat úroveň kvality a dosáhnout akceptace databázemi vědeckých časopisů s IF.

První vydání JoLE bylo publikováno v roce 2008. V současné době jsou publikovány tři čísla ročně. Časopis je k dispozici ve verzi pro tisk (ISSN 1803-2427) a on-line (ISSN 1805-4196) publikovaným De Gruyter Open.

Chcete-li publikovat článek, přihlaste se prosím do našeho systému pro předkládání na https://content.sciendo.com/view/journals/jlecol/jlecol-overview.xml.