Členství

Proč se stát členem IALE-CZ?

Členství v IALE-CZ umožňuje především zprostředkování kontaktů se širokou odbornou základnou a přináší možnost konzultací aktuálních problémů se zasvěcenými experty, i možnost diskuzí a polemik s odlišně zaměřenými badateli.

Řádným členem IALE-CZ se může stát jednotlivec starší osmnácti let, který buď aktivně pracuje v oboru krajinné ekologie nebo má o obor hlubší zájem a souhlasí s posláním a cíli organizace. Posluchačům denního studia je umožněno studentské členství, kdy je snížena výše členského příspěvku. Členství v organizaci je výběrové, zájemce o členství musí být doporučen dvěma stávajícími členy a přihláška schválena Hlavním výborem.

Jak se stát členem

Po vyplnění přihlášky a jejím odevzdání některému ze stávajících členů, nejlépe však přímo členům Hlavního výboru, bude zahájen přijímací proces. K přijetí do společnosti je nutno doporučení dvou členů IALE-CZ, proto je vhodné uvést možné kolegy schvalovatele. Pokud nikoho blíže neznáte, obraťte se s důvěrou na členy hlavního výboru, kteří Vám ochotně poradí. Členství ve společnosti vzniká po zaplacení členského příspěvku rozhodnutím o schválení přijetí Hlavním výborem.

Formulář ke stažení prihlaska

Členské příspěvky

mezinárodní členství: plné 800,- Kč, student/mateřská 400,-, důchodce: 400,-

národní členství – plné 400,- Kč, student/mateřská 200,-, důchodce 150,-

Mezinárodní členství obsahuje mimo jiné i nárok na slevu na akcích IALE mimo ČR a časopis Journal of Landscape Ecology. Platit členské příspěvky lze pěvodem na učet CZ-IALE – 201097021/0300, variabilní symbol je členské číslo, které na požádání sdělí tajemník, případně lze platbu odeslat s uvedením jména a příjmení odesilatele.