Aktivity

IALE-CZ každororočně (spolu-) pořádá několik konferencí. Tradičně se jedná o konferenci Venkovská krajina, která probíhá v květnu v Hostětíně v Bílých Karpatech, dále seminář ÚSES – zelená páteř krajiny (v září v Brně) a Výroční konferenci, jež se koná v zimním období na některé z univerzit v Praze, Brně či Olomouci.