Venkovská krajina

Mezinárodní mezioborové konference Venkovská krajina si kladou za cíl vytvořit pracovní rámec pro setkávání odborníků z praxe s mladými adepty oboru z řad studentů. Podmínkou je zájem o téma venkova a krajiny. Konference poskytují prostor pro mezioborové diskuse.

Cirkulář 2023

2022: významné stromy i se sborníkem

Cirkulář 2019

Střípky z minulých ročníků:

2017

2016 i se sborníkem

2015

2014 i se sborníkem

2012

2008

2007

2006

2004