Venkovská krajina

Mezinárodní mezioborové konference Venkovská krajina si kladou za cíl vytvořit pracovní rámec pro setkávání odborníků z praxe s mladými adepty oboru z řad studentů. Podmínkou je zájem o téma venkova a krajiny. Konference poskytují prostor pro mezioborové diskuse.