ÚSES – zelená páteř krajiny

Mezinárodní semináře ÚSES – zelená páteř krajiny, se konaly v Brně, byly věnovány výhradně odborným diskusím, sdílením poznatků a zkušeností, a pracovním setkáním odborníků z akademické sféry a praxe, zaměřené na téma ÚSES. Každoročně se zde diskutovala mnohá témata ochrany, vytváření a vymezování ÚSES, parametrů, četnosti, hustoty a péče o skladebné prvky v kontextu ochrany krajiny a udržitelného hospodaření. V rámci seminářů se konaly exkurze s příklady dobrých praxí realizace biocenter a biokoridorů v okolí Brna.