Bulletin

Česká společnost pro krajinnou ekologii vydává pro své členy bulletin, který přináší zprávy o dění uvnitř IALE-CZ, upozorňuje také na očekávané akce (zejména tuzemské a zahraniční konference) a informuje o průběhu těch, které se již uskutečnily. V bulletinu mají také možnost představit svou práci jednotlivci i organizace zabývající se krajinnou ekologií a příbuznými obory, prezentovat cíle a výsledky řešených projektů, případně se podělit se zahraničními zkušenostmi ze zahraničních stáží či seminářů. Najdete v něm také upoutávky na nové publikace, jejich recenze a další užitečné informace o dění v oboru krajinné ekologie.

Bulletin vychází zpravidla 4 x do roka, všechna čísla jsou k dispozici ve formátu PDF v sekci Ke stažení.

Adresa redakce: IALE-CZ, Benátská 2, 128 01, Praha 2

Odpovědným redaktorem je Zdeněk Lipský (lipsky<at>natur.cuni.cz), technickým redaktorem je Dušan Romportl (dusan<at>natur.cuni.cz).

Bulletin mezinárodní IALE

Informační periodikum vydávané ústředím IALE, je k dispozici na stránkách této organizace: http://www.landscape-ecology.org/publications/bulletin.htm

Bulletin IALE-CZ ke stažení (PDF)

2 /  2018

1 / 2018

2 / 2017

1 / 2017

2 / 2016

1 / 2016

2 / 2015