Bulletin

Česká společnost pro krajinnou ekologii vydává pro své členy bulletin, který přináší zprávy o dění uvnitř IALE-CZ, upozorňuje také na očekávané akce (zejména tuzemské a zahraniční konference) a informuje o průběhu těch, které se již uskutečnily. V bulletinu mají také možnost představit svou práci jednotlivci i organizace zabývající se krajinnou ekologií a příbuznými obory, prezentovat cíle a výsledky řešených projektů, případně se podělit se zahraničními zkušenostmi ze zahraničních stáží či seminářů. Najdete v něm také upoutávky na nové publikace, jejich recenze a další užitečné informace o dění v oboru krajinné ekologie.

Bulletin vychází 2-4x do roka, všechna čísla jsou k dispozici ve formátu PDF níže.

Adresa redakce: IALE-CZ, Benátská 2, 128 01, Praha 2

Odpovědným redaktorem je Zdeněk Lipský (lipsky<at>natur.cuni.cz), technickým redaktorem je Eliška Tichopádová (fnukaloe<at>natur.cuni.cz).

Bulletin mezinárodní IALE

Informační periodikum vydávané ústředím IALE, je k dispozici na stránkách této organizace: http://www.landscape-ecology.org/publications/bulletin.htm

Bulletin IALE-CZ ke stažení (PDF)

1 / 2024

2 / 2023

1 / 2023

2 / 2022

1 / 2022

2 / 2021

1 / 2021

3 / 2020

2 / 2020

1 / 2020

2 / 2019

1 / 2019

2 /  2018

1 / 2018

2 / 2017

1 / 2017

2 / 2016

1 / 2016

2 / 2015

1 / 2015

2 / 2014

1 / 2014

1 / 2013

2 / 2012

1 / 2012

2 / 2011

1 / 2011

3 / 2010

2 / 2010

1 / 2010

3 / 2009

2 / 2009

1 / 2009

3 / 2008

2 / 2008

1 / 2008

3 / 2007

2 / 2007

1 / 2007

4 / 2006

3 / 2006

2 / 2006

1 / 2006

3 / 2005

2 / 2005

1 / 2005

4 / 2004

3 / 2004

2 / 2004

1 / 2004

3 / 2003

2 / 2003

1 / 2003

4 / 2002

3 / 2002

2 / 2002

1 / 2002

2 / 2001

1 / 2001

2 / 2000

1 / 2000