Přednášky na klíč

Nabídka přednášek pro studenty i veřejnost a výzva k podávání návrhů na další témata

V rámci IALE-CZ bychom chtěli vytvořit „katalog“ přednášek pro odbornou i laickou veřejnost a studenty vysokých škol. Seznam přednášek bude zveřejněn na webu IALE-CZ a jejich nabídka dále prezentována při vhodných příležitostech. Přednášky budou moci být předneseny v rámci výuky na různých vysokých školách, „katalog“ bude tedy využitelný i pro pedagogy, členy i nečleny IALE-CZ při sestavování obsahu jejich seminářů a výuky se zvanými hosty. Stejně tak budou této nabídky moci využít muzea a jiné instituce, které pořádají akce pro veřejnost. Jiné přednášky jsou naopak koncipovány jako vycházky po zajímavých krajinách.

Všichni členové IALE-CZ jsou tedy srdečně zváni, aby se i oni připojili se svými tématy. IALE-CZ pokrývá širokou škálu odborníků, proto má, v případě vašeho zapojení, potenciál nabídnou širokou paletu zajímavých témat. Své návrhy přednášek nebo vycházek posílejte Markéta Šantrůčkové (santruckova@vukoz.cz), budou průběžně zveřejňovány na webu IALE-CZ.

Zatím jsou nabízena tato témata:

Václav Fanta:

Lidová architektura českých vesnic v rumunském Banátu

Jsme schopni se poučit z historie? Aneb co vypovídají historické povodně o lidské paměti

Miloslav Lapka:

Vycházková přednáška za Zeleným mužem v centru Prahy.

Vycházková přednáška František Kupka – malíř biosféry pražské Kampy

Inscape a Landscape – pokus o velkou syntézu Pierra Dansereaua

Petr Maděra:

Starobylé výmladkové lesy, kulturní relikt české krajiny

Záchrana endemických druhů dřevin na ostrově Sokotra

Lužní lesy na soutoku řek Dyje a Moravy, skvost člověkem vytvořený i ohrožený

Přednášky zhodnocující zkušenosti z cest po Nikaragui, Etiopii, Sokotře, Kambodži

Ivo Machar:

Tajemství lužních lesů

Lektorovaná vycházka do lužních lesů Litovelského Pomoraví

Dušan Romportl:

Fragmentace a konektivita krajiny v ČR a Evropě – obrácené strany téže mince

Změny krajiny našich chráněných území -lekce z fragmentace a unifikace

Kolik vlků se vejde do ČR? Odkud přicházejí a kde se jim tu líbí

Alena Salašová:

Jak na ochranu krajinného rázu?

Utajené krajiny (reliktní, komponované a asociativní krajiny a co s nimi)

Krajinné plánování aneb návod na použití krajiny

Markéta Šantrůčková:

Jak můžeme poznat minulou podobu krajiny?

Možnosti ochrany kulturní krajiny ČR a její rozmanitosti

Zámecké zahrady a parky jako kulturní památky i území ochrany přírody