Historie

Česká společnost pro krajinnou ekologii (IALE-CZ) byla jako pobočka mezinárodní International Association for Landscape Ecology (IALE) oficiálně zaregistrována v roce 1999 a její činnost se po zvolení nezbytných orgánů rozběhla v roce 2000. Založení společnosti bylo vyvrcholením emancipačních snah mladého oboru o vlastní institucionální zajištění. Krajinná ekologie, která si klade za cíl studium tak složitého objektu, jakým je krajina, se všemi procesy, vztahy a souvislostmi, je ze své povahy nutně multidisciplinární a interdisciplinární s přesahem od přírodovědných disciplín do společenské, plánovací a politické sféry. V přípravném výboru i v prvním řádně zvoleném Hlavním výboru společnosti se proto logicky setkali odborníci z různých pracovišť a s rozmanitou profesionální erudicí od botaniky, resp. geobotaniky, přes geografii, lesnickou typologii, životní prostředí až ke krajinnému plánování a krajinné architektuře.

Hlavní roli iniciátora a neúnavného tahouna při založení České společnosti pro krajinnou ekologii sehrál profesor Pavel Kovář z přírodovědecké fakulty UK v Praze, který se stal i prvním předsedou společnosti (2000–2004). Následovali jej doc. Antonín Buček (2004–2008), doc. Petr Maděra (2008–2012) a doc. Zdeněk Lipský (2012–2020).

Níže přinášíme texty, které se věnují historii krajinné ekologie v České republice v širokých oborových i institucionálních souvislostech.