Stanovisko IALE-CZ k celoevropské výzvě vědců týkající se oslabování environmentální politiky EU

IALE-CZ se rozhodnutím hlavního výboru připojila k celoevropské výzvě vědců žádající zachování původních cílů legislativy Evropské unie, která usiluje o zvládnutí environmentálních výzev a zlepšení kvality ekosystémů, vodních zdrojů, produkovaných potravin a zdraví obyvatel a zároveň zohledňuje udržitelný rozvoj budoucích generací. V poslední době je vyvíjen tlak na oslabení nástrojů ve strategických dokumentech, jako jsou Nature Restoration Law a Green Deal. Tento tlak povede k dalšímu oddalování řešení palčivých problémů životního prostředí, kvality života a zdraví obyvatel. Tímto zároveň doporučujeme ke zvážení podpis petice, která dané téma reflektuje: https://europefornature.eu/petition/.

Původní vyjádření na podporu přijetí zásadních politik EU: https://zenodo.org/records/8128624.

Nynější vyjádření ke snaze o oslabení daných politik: https://zenodo.org/records/11373475.

Prohlášení IALE-CZ k situaci na Ukrajině

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s. plně podporuje stanoviska International Association for Landscape Ecology (IALE) (https://www.landscape-ecology.org/news/12644952) a IALE-Russia (https://www.landscape-ecology.org/news/12639052) k situaci na Ukrajině.

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s. důrazně odsuzuje agresi Ruska a ruského vládnoucího režimu vůči Ukrajině.

Hlavní výbor IALE-CZ

Markéta Šantrůčková

Ivo Machar

Petr Maděra

Zbyněk Ulčák

Miloslav Lapka

Dušan Romportl

Alena Salašová

Ukrajinská vlajka – Wikipedie