18. historickogeografická konference „Krajinami proti času“

PŘELOŽENO NA KVĚTEN-ČERVEN

https://www.historickageografie.cz/files/files/18.%20HG%20konference%202022_pozv%C3%A1nka.pdf