Město: Hranice představivosti – 8. brněnská konference urbánních studií

https://urban.fss.muni.cz/