XVII. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky, pořádaný na paměť Slavomila Hejného (1924-2001) a Dagmar Dykyjové (1914-2011) a při příležitosti 51. Světového dne mokřadů (2.2.2019)

Program_Sem2019