Stanovisko IALE-CZ k celoevropské výzvě vědců týkající se oslabování environmentální politiky EU

IALE-CZ se rozhodnutím hlavního výboru připojila k celoevropské výzvě vědců žádající zachování původních cílů legislativy Evropské unie, která usiluje o zvládnutí environmentálních výzev a zlepšení kvality ekosystémů, vodních zdrojů, produkovaných potravin a zdraví obyvatel a zároveň zohledňuje udržitelný rozvoj budoucích generací. V poslední době je vyvíjen tlak na oslabení nástrojů ve strategických dokumentech, jako jsou Nature Restoration Law a Green Deal. Tento tlak povede k dalšímu oddalování řešení palčivých problémů životního prostředí, kvality života a zdraví obyvatel. Tímto zároveň doporučujeme ke zvážení podpis petice, která dané téma reflektuje: https://europefornature.eu/petition/.

Původní vyjádření na podporu přijetí zásadních politik EU: https://zenodo.org/records/8128624.

Nynější vyjádření ke snaze o oslabení daných politik: https://zenodo.org/records/11373475.