Blížící se akce:

 • Čt
  29
  Dub
  2021
  30
  Dub
  2021

  Výroční konference IALE-CZ

  Horka na Moravě
 • Po
  24
  Kvě
  2021
  28
  Kvě
  2021

  Historical Ecology for the Future

  Metz, France

  https://symposium.inrae.fr/hef2020/

 • Po
  07
  Čvn
  2021
  Čt
  10
  Čvn
  2021

  3rd ESP Europe Conference: Ecosystem Services Science, Policy and Practice in the face of Global Changes

  Tartu, Estonsko

  https://www.espconference.org/europe2020

 • Po
  28
  Čvn
  2021
  Čt
  01
  Čvc
  2021

  8th Eugeo Congress on the Geography of Europe (EUGEO2021)

  Přírodovědecká fakulta UK, Praha

  https://www.eugeo2021.eu/

 • Po
  05
  Čvc
  2021
  09
  Čvc
  2021

  IALE 2021 European Landscape Ecology Congress: Making the future, learning from the past

  Warsaw, Poland

  https://iale-europe.eu/iale2021

 • St
  07
  Čvc
  2021
  09
  Čvc
  2021

  3rd World Conference of the Society for Urban Ecology (SURE2020): Cities as social-ecological systems

  Poznaň, Polsko

  https://sure2020.org/

 • Út
  17
  Srp
  2021
  So
  21
  Srp
  2021

  6th European Congress of Conservation Biology

  ČZU, Praha

  https://eccb2021.czu.cz/en/

  Pravděpodobně odloženo na rok 2022

Byl zvolen hlavní výbor IALE-CZ

V pátek 29. 5. 2020 se v Brně sešel nově zvolený hlavní výbor IALE-CZ vzešlý z jarních voleb ve složení Miloslav Lapka, Ivo Machar, Petr Maděra, Dušan Romportl, Alena Salašová, Markéta Šantrůčková, Zbyněk Ulčák. Hlavní výbor se oproti minulému funkčnímu období (2016–2020), kdy pracoval ve složení Zdeněk Lipský (předseda), Alena Salašová (místopředseda), Petr Maděra (hospodář), Markéta Šantrůčková (tajemník), Tomáš Chuman, Bořivoj Šarapatka a Jiří Guth, částečně obměnil.

Po osmi letech činnosti v hlavním výboru a zároveň působení ve funkci předsedy IALE-CZ již do hlavního výboru nemohl kandidovat doc. Zdeněk Lipský, kterému patří velký dík za jeho dosavadní práci pro IALE-CZ. Nemenší poděkování ovšem patří i dalším členům minulého hlavního výboru za jejich obětavou a čestnou práci pro IALE-CZ.

Prvním bodem schůze byla volba předsedy, místopředsedy, pokladníka a tajemníka. Hlavní výbor bude v následujícím čtyřletém období (2020–2024) pracovat v tomto složení:

Markéta Šantrůčková (VÚKOZ Průhonice) – předseda,

Ivo Machar (PřF UP Olomouc) – místopředseda,

Petr Maděra (LDF MENDELU, Brno) – hospodář,

Zbyněk Ulčák (FSS MU Brno) – tajemník,

Miloslav Lapka (EF JČU České Budějovice) – člen,

Dušan Romportl (PřF UK Praha a VÚKOZ Průhonice) – člen,

Alena Salašová (ZF MENDELU, Lednice) – člen.

Dalším bodem jednání, který byl nutný pro zabezpečení hladkého chodu IALE-CZ, byla volba revizní komise. Ta bude následující čtyři roky pracovat ve složení:

Michal Friedl (LDF MENDELU, Brno),

Jiří Guth (MŽP ČR Praha),

Tomáš Chuman (PřF UK Praha a ČGS Praha).