Blížící se akce:

 • Čt
  02
  Lis
  2023
  03
  Lis
  2023

  Konference Životní prostředí – prostředí pro život 2023

  Národní technická knihovna – Ballingův sál, Technická 2710/6, Praha 6 – Dejvice

  https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2023/

 • St
  08
  Lis
  2023
  Čt
  09
  Lis
  2023

  Konference GIS Esri v ČR

  Kongresové centrum Praha

  https://www.arcdata.cz/cs-cz/akce/2023/konference/o-konferenci

 • Ne
  07
  Led
  2024
  Čt
  11
  Led
  2024

  IBS 11th Biennial Conference – Prague 2024

  Kongresové centrum Praha

  https://www.biogeography.org/prague2024_home/

 • St
  24
  Led
  2024

  20. historickogeografická konference: "Historická geografie - vývoj, trendy a reflexe"

  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceupLRvWkQf9lzssjXkXXJ6SarfBQzM_TJf7QXoGO3pRY_zQ/viewform

 • St
  17
  Dub
  2024

  Krajina, sídla, památky: cesty

  Ústav architektury (budova E2), Fakulta stavební VUT, Brno, Veveří 331/95

  https://www.krajinasidlapamatky.cz/

 • Po
  02
  Zář
  2024
  Čt
  05
  Zář
  2024

  Výroční konference ČGS 2024 v Ústí nad Labem: Geografie pro spravedlivé transformace

  UJEP, Ústí nad Labem

  https://konference.geography.cz/konference/vyrocni-konference-cgs-v-usti-nad-labem/

Stanovisko společnosti k požáru v NP České Švýcarsko a následnému managementu území

Stanovisko České společnosti pro krajinnou ekologii k požáru v Národním parku České Švýcarsko a následnému managementu území

Primární cíl národních parků spočívá v ochraně přirozených procesů a biodiverzity, druhotně pak v poznávání těchto procesů lidmi, tedy k vědeckým, vzdělávacím a rekreačním účelům. Naše národní parky jsou velmi hojně navštěvovány, České Švýcarsko nevyjímaje. To leží na pískovcovém podloží v nižších a středních nadmořských výškách a je zbrázděno mnoha doly a roklemi. Velká část území je navíc pokryta nepůvodní stejnověkou smrkovou monokulturou. Spolu s postupující klimatickou změnou s vyššími teplotami a větším suchem jsou přírodní podmínky Českého Švýcarska ideální pro vznik a šíření požárů, jejichž pravděpodobnost se ještě zvyšuje s intenzivnější přítomností člověka v oblasti. Oheň je podobně jako vítr nebo kůrovec přirozenou disturbancí, tedy narušením ve vývoji lesa. Kombinací klimatických změn, nevhodné skladby lesa, nahromadění mrtvé biomasy a vyšší přítomností lidí je však pravděpodobnost požáru ještě vyšší, než tomu bývalo dříve.

V místech s lesy významně nepůvodní skladby mimo požářiště a nejpřísněji chráněné části národního parku by proto měl být aplikován odstupňovaný management s cílem dospět do stavu, kdy bude nakonec v lese možné uplatnit bezzásahový management a zároveň v okolí zastavěných ploch brát v potaz riziko ohně. Uvědomujeme si tragédii, kterou požár způsobil místním obyvatelům, a skládáme hold práci hasičům. 

Jako krajinní ekologové ale především apelujeme na dodržení cílů, které národní park má mít, a to je ochrana přirozených procesů na co největší části území. Ty mají být kladeny před ostatní zájmy v národním parku. Právě nevhodná a nepůvodní smrková monokultura pomohla ohni se dále šířit. Díky této disturbanci, pokud bude po požáru na zasažených lokalitách aplikován bezzásahový režim, může vzniknout druhově, strukturně a věkově rozrůzněný les, který zajistí kromě ochrany přirozených procesů také vyšší biodiverzitu a odolnější les vůči příštím disturbancím. Požár proto i při všech tragických souvislostech berme jako příležitost pro přirozenější vývoj a budoucnost lesa.

Zpracoval Tomáš Janík a schválil hlavní výbor společnosti.

Kontakt: Tomáš Janík, tel. 724 564 913, janikt@natur.cuni.cz

Prohlášení IALE-CZ k situaci na Ukrajině

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s. plně podporuje stanoviska International Association for Landscape Ecology (IALE) (https://www.landscape-ecology.org/news/12644952) a IALE-Russia (https://www.landscape-ecology.org/news/12639052) k situaci na Ukrajině.

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s. důrazně odsuzuje agresi Ruska a ruského vládnoucího režimu vůči Ukrajině.

Hlavní výbor IALE-CZ

Markéta Šantrůčková

Ivo Machar

Petr Maděra

Zbyněk Ulčák

Miloslav Lapka

Dušan Romportl

Alena Salašová

Ukrajinská vlajka – Wikipedie